Wartość certyfikatu z dnia 30.04.2018 wynosi: 144,36 PLN

FILOZOFIA INWESTYCYJNA

PSF FIZ AN stosuje konserwatywny i przejrzysty model inwestowania kapitału. Rygorystyczna selekcja finansowanych projektów pozwala nam wybrać wyjątkowe i rentowne przedsięwzięcia.

Dla kogo?
Fundusz przeznaczony zarówno dla instytucji jak również osób fizycznych ceniących skuteczne zabezpieczenia.

MODEL DZIAŁANIA

Fundusz inwestuje w niepubliczne obligacje emitowane przez spółki celowe, zajmujące się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach. Wszystkie emisje obejmowane przez Fundusz są emisjami zabezpieczonymi.

Formą prawną zabezpieczenia wierzytelności spółek celowych jest przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości.

Spółki celowe są nadzorowane i kontrolowane przez PSF FIZ AN.

Spółki celowe w strategii swojej działalności cechują się:

• rygorystyczną selekcją projektów
• poszukiwaniem wyjątkowych okazji inwestycyjnych

DLACZEGO WARTO?

Zabezpieczenie inwestycji
Portfel inwestycyjny ulokowany w krótkoterminowe obligacje korporacyjne o stałym kuponie, które są emitowane przez podmioty celowe finansujące segment B2B przy zabezpieczeniu na nieruchomościach.

Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna polegająca na inwestycjach w spółki celowe prowadzące działalność finansową.

Profesjonalne zarządzanie
Transparentny proces inwestycyjny ukierunkowany na powtarzalność i stabilność wyników.

MONITORING ryzyka
Wszystkie projekty spółek celowych monitorowane są niezależnie. Biegli rzeczoznawcy weryfikujący jakość zabezpieczeń przy finansowaniu projektów.

Property Secured Fund S.A.

ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

www.psfund.pl
fiz@psfund.pl

Saturn TFI S.A.

ul. Krasińskiego 2A,01-601 Warszawa

www.saturntfi.pl
info@saturntfi.pl