Wartość certyfikatu z dnia 30.11.2017 wynosi: 138,26 PLN

FILOZOFIA INWESTYCYJNA

Property Secured Fund S.A stosuje konserwatywny i przejrzysty model inwestowania kapitału łączący ponad przeciętną oczekiwaną stopę zwrotu z bezpieczeństwem zabezpieczeń opartych na nieruchomościach. Rygorystyczna selekcja finansowanych projektów pozwala nam wybrać wyjątkowe i rentowne przedsięwzięcia.

Dla kogo?
Fundusz przeznaczony zarówno dla instytucji jak również osób fizycznych ceniących skuteczne zabezpieczenia oraz wysoką rentowność.

DLACZEGO WARTO?

Zabezpieczenie inwestycji
portfel inwestycyjny ulokowany w krótkoterminowe obligacje korporacyjne o stałym kuponie, które są emitowane przez podmioty celowe finansujące segment B2B przy zabezpieczeniu na nieruchomościach

Polityka inwestycyjna
konserwatywna polityka inwestycyjna skierowana na inwestycje w spółki celowe prowadzące działalność finansową

Profesjonalne zarządzanie
transparentny proces inwestycyjny ukierunkowany na powtarzalność i stabilność wyników

MONITORING ryzyka
niezależny MONITORING ryzyka obejmujący wszystkie istotne aspekty portfela. Biegli rzeczoznawcy weryfikujący jakość zabezpieczeń przy finansowaniu projektów

MODEL DZIAŁANIA

Fundusz inwestuje w niepubliczne emisje obligacji firm prowadzących działalność polegającą na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach. Wszystkie emisje obejmowane przez Fundusz są emisjami zabezpieczonymi.

Formą prawną zabezpieczenia wierzytelności spółek portfelowych jest przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości.

Spółki portfelowe są nadzorowane i kontrolowane przez PSF FIZ AN.

Cechuje nas:

• rygorystyczna selekcja projektów
• poszukiwanie wyjątkowych okazji inwestycyjnych
• konserwatywne podejście do ekspozycji na ryzyko oraz płynność

Property Secured Fund S.A.

ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

www.psfund.pl
fiz@psfund.pl

Saturn TFI S.A.

ul. Krasińskiego 2A,01-601 Warszawa

www.saturntfi.pl
info@saturntfi.pl